powrót
1-2/1997

Spis Rzeczy

Od redakcji
…3
Dziedzictwo

Hanna Kozaczewska-Golasz
Wczesne kościoły halowe i ich geneza…
7

streszczenie (abstract) - plik HTML


Ernest Niemczyk
Architekt w starożytnym Egipcie
i Grecji; cieśla – geometra – kapłan…17

streszczenie (abstract) - plik HTML


Edmund Małachowicz
Prace konserwatorskie w Babilonie i Niniwie. Część I…
34

streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Łużyniecka
Architektura wczesno-chrześcijańskiej bazyliki w Marina el Alamein
…47

streszczenie (abstract) - plik HTML


Bogna Ludwig
Kościół San Carlo alle Quatro Fontane Francesca Borrominiego jako arcydzieło architektury europejskiej…58
streszczenie (abstract) - plik HTML


Współczesność
Ada Kwiatkowska
Habitat – kreacja a kontekst
…67

streszczenie (abstract) - plik HTML


Janusz Rębielak
Przykłady kształtowania i zastosowań struktur przestrzennych
…72

Barbara Jurkowska-Kucharska
Czy warunki fizjograficzne Wrocławia sprzyjają lokalizacji zakładów szkodliwych dla powietrza atmosferycznego?…84

Romuald Pustelnik
Kierunki ochrony, rewaloryzacji oraz rewitalizacji historycznej Qali w Erbilu (Irak)
…93

streszczenie (abstract) - plik HTML


Jacek Burdziński
Parking wielopoziomowy jako nowy typ budowli komunikacyjnej potrzebnej w Polsce…100

Barbara Stępniewska-Janowska
Sztuka ochrony zielonego zaplecza Europy
…107

streszczenie (abstract) - plik HTML


Zamierzenia
Ryszard i Marek Natusiewiczowie
Projekty kapliczek wotywnych
…117

Wojciech Brzezowski, Wacław Hryniewicz
Projekt adaptacji południowego skrzydła Arsenału we Wrocławiu na siedzibę Archiwum Budowlanego…120
streszczenie (abstract) - plik HTML


Józef Gierczak
Dom handlowo-usługowy z wielopoziomowym parkingiem podziemnym we Wrocławiu…125
streszczenie (abstract) - plik HTML


Alina Drapella-Hermansdorfer, Robert Masztalski,
Krzysztof  Świerkosz, Bogusław Wojtyszyn
Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Zasoby, granice, problemy planistyczne…133

Maciej Dobrowolski
Degradacja historycznych założeń urbanistycznych na przykładzie osiedli Sępolno, Biskupin i Bartoszowice we Wrocławiu…149