powrót
1(11)/2002

Spis rzeczy

Ernest Niemczyk
Kamienna księga starożytnego Egiptu – świątynia Horusa w Edfu (237 p.n.e.–71 n.e.)3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Rafał Czerner
Nisze z antycznych domów w Marinie el-Alamein. Przykłady zastosowania aleksandryjskich form architektonicznych7
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Łużyniecka
Przeobrażenia architektury średniowiecznego klasztoru cysterskiego w Rudach na podstawie badań architektonicznych prowadzonych w 2001 r.23
streszczenie (abstract) - plik HTML

Monika Jędrusik
Dekoracja architektoniczna gotyckich chrzcielnic kamiennych na Śląsku
45
streszczenie (abstract) - plik HTML

Andrzej Legendziewicz
Drzwi z ornamentem snycerskim w architekturze średniowiecznej na Śląsku
51
streszczenie (abstract) - plik HTML

Oleg Mycak
Philibert de l’Orme (1514–1570). Prekursor rozpowszechniania rysunkowych technik stereotomii w praktyce architektonicznej61
streszczenie (abstract) - plik HTML

Regina Maga-Jagielnicka
Kościół św. Józefa w Krzeszowie. Część I
81
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wojciech Brzezowski, Piotr Wanat
Barokowe elewacje klasztorów w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim
91
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Gronostajska
Historia powstania oranżerii
105
streszczenie (abstract) - plik HTML

Anna Gajda
Wybrane place w przestrzeni Wrocławia
115
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Cisek
Niderlandzki „begijnhof” – wspólnotowy model mieszkaniowej zabudowy gniazdowej121
streszczenie (abstract) - plik HTML

Bogusław Wowrzeczka
Współczesne modele parków technologicznych w Wielkiej Brytanii
129
streszczenie (abstract) - plik HTML

Eugeniusz Bagiński
Człowiek i miejsce. Szkic o mobilności współczesnego Człowieka
141
streszczenie (abstract) - plik HTML

Joanna Świtlińska-Robutka
Analiza kompozycji przestrzennej Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu
145

Magdalena i Krzysztof Śliwowie
Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r.
151

Anna Jurkowska
Idea projektowania uniwersalnego w planowaniu przestrzennym
155

Nasi mistrzowie
Tadeusz Kozaczewski (1916–1992)
159

Olgierd Czerner
165

Prezentacje
Francis Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku Społecznego173