powrót
2(12)/2002

Spis rzeczy

Teresa Kaczor
Konserwacja zabytków islamu na przykładzie Zespołu Architektonicznego Wielkiego Emira Qurqumasa3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hanna Kozaczewska-Golasz
Perspektywiczne portale XIII-wiecznych kościołów śląskich
9
streszczenie (abstract) - plik HTML

Dariusz Galewski
Barokizacja kościoła Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Wybrane aspekty w świetle ostatnich badań25
streszczenie (abstract) - plik HTML

Regina Maga-Jagielnicka
Kościół św. Józefa w Krzeszowie. Część II
31
streszczenie (abstract) - plik HTML

Cezary Wąs
Sacrum w architekturze
39
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Cisek
Mozaika jako element kolorystycznego określenia przestrzeni architektonicznych49
streszczenie (abstract) - plik HTML

Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Drewniane przysłupowe domy łużyckie. Konserwacja i kontynuacja
61
streszczenie (abstract) - plik HTML

Elżbieta Przesmycka
Wpływ przepisów prawnych na obraz miast w zaborze rosyjskim na przykładzie Lubelszczyzny79
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Pointylistyczny krajobraz współczesnych metropolii
89
streszczenie (abstract) - plik HTML

Iwona Borowik
Środowisko wielkomiejskich zespołów mieszkaniowych jako element jakości życia ich mieszkańców97
streszczenie (abstract) - plik HTML

Romuald Pustelnik
Kierunki zagospodarowania przestrzennego a ochrona przeciwpowodziowa na przykładzie gminy Kłodzko105
streszczenie (abstract) - plik HTML

Nasi mistrzowie
Marian Andrzej Barski
111