powrót
1-2(13-14)/2003

Spis rzeczy

Wojciech Bis
Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski
3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Czesław Lasota, Monika Jędrusik
Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Kościół minorytów
29
streszczenie (abstract) - plik HTML

Nicolaus Heutger
Die Dominikaner in Niedersachsen Bauten und Kunstwerke
41
streszczenie (abstract) - plik HTML

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk
Sgraffito pod względem historycznym technicznym, technologicznym i artystycznym49
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wojciech Brzezowski
Ogrody barokowego Wrocławia
69
streszczenie (abstract) - plik HTML

Małgorzata Doroz
Architektura dawnego klasztoru paulińskiego w Pińczowie oraz propozycja jego rewaloryzacji83
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Ł. Jędrzejewska
Wrocławska rezydencja Gauleitera Hankego
97
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Partycypacja użytkowników w projektowaniu architektury mieszkaniowej111
streszczenie (abstract) - plik HTML

Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke
Rewaloryzacja domu handlowego PSS „Feniks” dawny „Warenhaus Gebrüder Barasch”119
streszczenie (abstract) - plik HTML

Waldemar Marzęcki
Diagram Ciągłości Przestrzennej. Badania i ocena procesów przekształceń przestrzeni miejskiej141

Janusz Rębielak
Pryzmatyczne struktury przestrzenne jako systemy konstrukcyjne budynków wysokich147

Romuald Pustelnik
Przeobrażenia przestrzenne a zachowanie cech tożsamości kulturowej Kotliny Kłodzkiej. Próba ujęcia tematu155

Prezentacje
Konkurs studencki w ramach Kongresu UIA w Berlinie. Architektura XXI wieku – Berlin Mitte163

Konkurs SARP im. Zbyszka Zawistowskiego. Dyplom Roku 2003
166

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa. Kraj księcia Pucklera
170

Konkurs Prezydenta Wrocławia na prace magisterskie dotyczące integracji europejskiej172