powrót
1(15)/2004

Spis rzeczy

Monika Jędrusik
Uwarunkowania rozwoju architektury minorytów w Polsce
3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Andrzej Legendziewicz
Wrota i drzwi w średniowiecznej architekturze mieszczańskiej na Śląsku
11
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hanna Kozaczewska-Golasz
Głowice talerzowe w XIII-wiecznych  portalach śląskich
27
streszczenie (abstract) - plik HTML

Monika Ewa Adamska
XVIII - wieczny zespół mieszkaniowy w Jedlicach  jako przykład fryderycjańskiego osadnictwa hutniczego w dolinie rzeki Małej Panwi35
streszczenie (abstract) - plik HTML

Renata Gubańska
Wiatraki w Wielkopolsce
43
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Cisek
Nurt socjologiczny i romantyczny we współczesnej architekturze zielonych przedmieść Antwerpii51
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Forma eksperymentalna w erze digitalnych technologii
59
streszczenie (abstract) - plik HTML

Waldemar Marzęcki
Rola nauki i praktyki w nauczaniu urbanistyki
69
streszczenie (abstract) - plik HTML

Oleg Mycak
O potrzebie obecności historii geometrii
w podręcznikach akademickich
75
streszczenie (abstract) - plik HTML

Zbigniew Bać, Janusz Rębielak
Autorskie studium projektowe rozwiązania zespołu centralnego dla Expo 201083
streszczenie (abstract) - plik HTML

Refleksje
Eugeniusz Bagiński
Człowiek i miejsce. Kontynuacja rozważań nad mobilnością współczesnego człowieka91
streszczenie (abstract) - plik HTML

Nasi mistrzowie
Jerzy Olek
Dyscyplina w spontaniczności, czyli
o Jurkiewiczu
95