powrót
2(16)/2004

Spis rzeczy

Bogna Ludwig
Zastosowanie iluzji perspektywicznej w monumentalnych dekoracjach wnętrz śląskich świątyń w okresie późnego baroku3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Magdalena Baborska-Narożny
Główne kierunki interpretacji idei harmonii w myśli starożytnych. Od Pitagorasa do Witruwiusza29
streszczenie (abstract) - plik HTML

Renata Gubańska
Współczesny obraz założeń pałacowo- i dworsko-folwarcznych na wybranych przykładach z Niziny Wrocławskiej37
streszczenie (abstract) - plik HTML

Anna Mróz
Przekształcenia urbanistyczne oraz architektoniczne Gubina i Guben43
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Habitat - od dystopii do utopii
55
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jacek Burdziński
Geneza oraz rozwój budowli służących do przechowywania samochodów osobowych65
streszczenie (abstract) - plik HTML

Antoni Taraszkiewicz
Miejsce lokalizacji inwestycji a wyraz przestrzenny współczesnej, wielorodzinnej architektury  mieszkaniowej w Polsce75
streszczenie (abstract) - plik HTML

Prezentacje
Konkurs studencki ARCH.STARS 2004 w Cottbus
Bartłomiej Wieczorek, Rewolucja energetyczna
83