powrót
1-2(17-18)/2005

Spis rzeczy

Ernest Niemczyk
Uczniowie bogów – architekci starożytnych Indii
3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Łużyniecka
W kręgu warsztatowym budowniczego Jana Baptysty z Wenecji
11
streszczenie (abstract) - plik HTML

Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Kościół parafialny miasta lokacyjnego21
streszczenie (abstract) - plik HTML

Agnieszka Bernaś
XIV-wieczne portale główne w kościołach wrocławskich
35
streszczenie (abstract) - plik HTML

Agnieszka Tomaszewicz
Wrocławskie wille Carla Schmidta
51
streszczenie (abstract) - plik HTML

Danuta Herkt-Knapp
Architektura obiektów pocztowych
w Lesznie
63
streszczenie (abstract) - plik HTML

Cezary Wąs
Początki i rozwój współczesnej architektury sakralnej. Część I. Tradycjonalizm71
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Cisek
Mieszkaniowe struktury przestrzenne i społeczne w norweskich założeniach gniazdowych87
streszczenie (abstract) - plik HTML

Anna Mróz-Brodziak
Wybrane przykłady założeń tymczasowych w przestrzeniach miejskich
97
streszczenie (abstract) - plik HTML

Magdalena Baborska-Narożny
Harmonia architektury a harmonia nauk ścisłych
107

Oleg Mycak
Schody stereotomiczne. Idea „rysu” stereotomicznego a rzuty prostokątne w metodzie Monge’a111

Bogusław Wowrzeczka
Parki technologiczne w Polsc
e
127

Prezentacje
Jerzy Olek
Z perspektywy perspektywy
135

Witold Szymański
Anamorficzne przekształcenie sferyczne jako szczególny przypadek rzutu środkowo-refleksyjnego względem sfery145