powrót
1(19)/2006

Spis rzeczy

Ernest Niemczyk
Motyw wyspy w willi Hadriana w Tibur (Tivoli). Model świata a dusza stoika
3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Edmund Małachowicz
Królewsko-wielkoksiążęcy zamek
w Wilnie
13
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wanda Kononowicz
Między tradycją a nowoczesnością. Przyczynek do rozwoju racjonalnych form budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu w latach 1874–193019
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hanna Kozaczewska-Golasz
Geometryczne zasady kształtowania trzynastowiecznych portali śląskich
31
streszczenie (abstract) - plik HTML

Eleonora Gonda-Soroczyńska
Systemy planowania przestrzennego w niektórych krajach Unii Europejskiej w porównaniu z systemem obowiązującym w Polsce43
streszczenie (abstract) - plik HTML

Łukasz Damurski
Bradford w Wielkiej Brytanii. Miasto
w procesie regeneracji
57
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Pierścionek-Wolbach
Zarys dziejów budowy dawnego klasztoru dominikanów w Ząbkowicach Śląskich67
streszczenie (abstract) - plik HTML

Małgorzata Zając
Aspekt kulturowy strefy wejściowej do osiedla
75
streszczenie (abstract) - plik HTML
 
Alena Kononowicz
Wrocławskie Psie Pole na kartach historii i w opinii swoich mieszkańców
85
streszczenie (abstract) - plik HTML

Magdalena Baborska-Narożny
Muzyka jako źródło harmonii architektury
99
streszczenie (abstract) - plik HTML

Witold Szymański
O pewnym przekształceniu perspektywy na tło pionowe w perspektywę na tło pochyłe107
streszczenie (abstract) - plik HTML

Prezentacje
W betonowej kostce – w środku czy na zewnątrz? Osiedle mieszkaniowe Rakowiec we Wrocławiu115

Jerzy Olek
Możliwe, że możliwe
119

Działalność Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w latach 2003–2005131

Nasi mistrzowie
Janusz Rębielak
Wojciech Marszałek
137