powrót
2(20)/2006

Spis rzeczy

Hanna Golasz-Szołomicka
Wybrane teatry rzymskie w Azji Mniejszej
3

Ewa Łużyniecka, Ewa Święcka
Badania architektury opactwa cysterskiego w Henrykowie prowadzone w latach 2003 i 200621
streszczenie (abstract) - plik HTML

Maciej Rogocz
Komunikacja miejska i jej znaczenie w strukturze Gdyni
33
streszczenie (abstract) - plik HTML

Bogna Ludwig
Osiedle patronackie Książańskiego Zespołu Kopalń na przykładzie osiedla przy szybie „Bolesław Chrobry” w Wałbrzychu45
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Pięć filarów myśli społeczno-architektonicznej modernizmu. Refleksje o dziedzictwie idei modernizmu w architekturze mieszkaniowej61
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Cisek
Dotykając ziemi – architektura sensualna Larsa Spuybroeka
69
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wojciech Januszewski
Między tradycją a awangardą. Nowa architektura mieszkaniowa Holandii
75
streszczenie (abstract) - plik HTML

Dariusz Kronowski
Rozwój architektury górskiej. Od szałasu do schroniska
83
streszczenie (abstract) - plik HTML

Witold Szymański, Henryk Dąbrowski
Przestrzenne struktury pneumatyczne
89
streszczenie (abstract) - plik HTML

Prezentacje
We wnętrzu zawirowań wiatru
97

Działalność Komisji Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w latach 2003–2005101