powrót
1(23)/2008

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Podziękowanie Pani Redaktor dr Danucie Marii Sowińskiej
3
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ernest Niemczyk
Podziemia i zaświaty w wizjach i dokonaniach
architektury antycznej
7
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Edmund Małachowicz, Adam Szynkiewicz
Grody Niemczy i Wrocławia we wczesnym średniowieczu
21
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka
Od kolumienki do maswerku w oknach kościołów śląskich z pierwszej połowy XIII w.29
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Andrzej M. Wyrwa
Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą. Wstępne, sondażowe badania wykopaliskowe w 2006 r.41
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ewa Łużyniecka
Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą. Sprawozdanie z badań architektonicznych, sezon I – 2007 r.55
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ada Kwiatkowska
Archetypy kontra prototypy: kulturowe i ekologiczne wzorce architektury mieszkaniowej67
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ewa Cisek
Środowiska kulturowe Norwegii i Pilegrimsleden
73
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Joanna Jabłońska
Nowatorstwo centralnej sali tarasowej filharmonii
w Berlinie
81
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Dariusz Dziubiński
Projekt miasta typu klaster. Northern Osaka Station
93
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Prezentacje
Łukasz Jarosław Reszka
Centrum Dialogu – Dzielnica Wzajemnego Szacunku, Wrocław
101
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Nasi mistrzowie
Profesor Edmund Małachowicz laureatem Krajowej Nagrody im. Jana Zachwatowicza105
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Sprawozdania
Z prac Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS107
pełny artykuł (full article) - plik PDF