powrót
1-2(25-26)/2009

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Joanna M. Arszyńska, Marek R. Gogolin
Kościół w Mariance k. Pasłęka. Wyniki analizy wewnętrznego lica ścian wykonanej podczas badań i prac konserwatorskich przy zespole malowideł ściennych…3
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marta Małgorzata Rudnicka
Czeski „barokni gotika” jako pionierskie zjawisko protokonserwatorskie na przełomie XVII i XVIII w.…9
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk
Karły i inne kuriosa w ogrodach europejskich
…23
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Krzysztof Dackiewicz
Niezrealizowane plany rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lat 1913–1925…37
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Janusz L. Dobesz
Ratusz w Szczytnie (1936–1937)
…45
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Justyna Kobylarczyk
Potrzeby rewitalizacyjne Jarosławia
…53
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Krajewska
Hutongi Pekinu – na granicy epok
…59
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz
Przekształcenia urbanistyczne Pekinu
…67
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Cisek
Rzeźba w norweskiej architekturze – dzieło architektoniczne
…79
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Łukasz Damurski
Niezaspokojone potrzeby mieszkańców Wrocławia
…89
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jerzy Olek
Sztuka z nauki czy nauka ze sztuki?
…93
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Prezentacje
Czy efekt motyla jest obecny w architekturze? Czy punktowa architektoniczna interwencja może stać się impulsem aktywowania martwej tkanki miasta?…103
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Nasi mistrzowie
Profesor Maria Brykowska laureatką Krajowej Nagrody im. Jana Zachwatowicza…107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Sprawozdania
Działania Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS…111
pełny artykuł (full article) - plik PDF