powrót
Suplement 2010

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Od redakcji
3
pełny artykuł (full article) - plik PDF


65 lat Wrocławskiej Szkoły Architektury
5
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Jednostki Organizacyjne
9
Instytut Architektury i Urbanistyki
9
    Zakład Architektury Budowli Przemysłowych
9
    Zakład Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych
11
    Zakład Architektury Obiektów Społeczno-Usługowych
12
    Zakład Architektury i Planowania Wsi
13
    Zakład projektowania Architektury Mieszkaniowej
14
Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki
15
    Zakład Historii Teorii Architektury i Urbanistyki
16
    Zakład Ochrony Zabytków
17
    Zakład Historii Nauki i Techniki
18
    Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D
18
Katedry
19
    Katedra Planowania Przestrzennego
19
Zakłady Wydziałowe
20
    Zkład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury
20
    Zakład Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego
21
    Zakład Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej
22
    Zakład Kształtowania Środowiska
23
    Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
24
    Zakład Urbanistyki
25
    Zakład Architektury Użyteczności Publicznej
26
Zespół Dydaktyczny Konserwacji i Rewaloryzacji Krajobrazu Kulturowego
27
Wydziałowe Laboratorium Komputerowe
28
pełny artykuł s. 9-28 (full article p. 9-28) - plik PDF


Aktywność Studentów Wydziału Architektury
29
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, rok akademicki 2009/2010
31
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Z przymrużeniem oka
33
pełny artykuł (full article) - plik PDF