powrót
1(27)/2010

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Małgorzata Doroz-Turek
Architektura klasztoru kanoników regularnych
św. Augustyna w Górce
…3
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Hanna Golasz-Szołomicka
Podłużne okna maswerkowe w kościołach śląskich z 2. połowy XIII w.
…15
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Elżbieta Makal
Architektura cerkiewna na Dolnym Śląsku – geneza i wpływ na sylwetkę regionu…23
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Agnieszka Gryglewska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej w dawnej siedzibie Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn…31
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Bożena Grzegorczyk
Budynek Fundacji Gotthelfa w kontekście tradycji
architektonicznej
…39
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Maria Musialska
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie…47
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Marcin Brzezicki
Powielenie zjawisk optycznych w podwójnych fasadach
…59
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Paweł Amałowicz
Nowoczesny obiekt biblioteczny w staromiejskiej zabudowie. Projekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska…65
pełny artykuł (full article) - plik PDF


Prezentacje
Ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji hali sportowej, organizowany przez firmę ACTIV SPORT z Poznania…73
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Sprawozdania
Szlak Cysterski w Polsce – europejska droga kulturowa objęta patronatem PKN ICOMOS…77
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Recenzja
Christofer Herrmann
Średniowieczna architektura na ziemiach pruskich. Badania z zakresu historii sztuki w kontekście geograficznym i krajobrazowym…83
pełny artykuł (full article) - plik PDF