powrót
2(28)/2010

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Dziedzictwo

Andrzej Białkiewicz
Rola i oddziaływanie architektury paulińskiej
na nie-architektów
7
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Monika Bogdanowska
Krajobraz narysowany czyli trwały zapis historycznego krajobrazu kulturowego na nietrwałym nośniku – szkicowniki Janusza Bogdanowskiego11
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Doroz-Turek
Architektura monastyczna w kulturze – zespół klasztorny jako specyficzny typ architektury sakralnej na przykładzie klasztorów zakonu kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku19
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Renata Gubańska
Wieże elementem kompozycji przestrzennej Jutrosina (woj. wielkopolskie)29
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Oleksandra Kulynska
Wystrój rzeźbiarski fasad lwowskich kamienic doby renesansu (na przykładzie kamienicy Szolc-Wolfowiczów – Rynek 23 we Lwowie)37
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Svitlana Linda
Historyzm w architekturze Lwowa
45
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Olga Mykhaylyshyn
Ochrona dziedzictwa architektonicznego Wołynia w latach 1920–1930 jako środek tożsamości kulturowej i narodowej53
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Agata Rusnak-Kozłowska
Kościół NMP w Lubece jako architektoniczny wyraz kultury hanzeatyckiej59
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Jacek Suchodolski
Inspiracje regionalną formą architektury
w krajobrazie sudeckim
67
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Współczesność
Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
Kultura wiejskich przestrzeni
publicznych – przykład gminy Krotoszyce
77
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Krzysztof Bizio
Popkultura jako inspiracja w architekturze współczesnej. Wybrane zagadnienia83
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Elżbieta Czekiel-Świtalska
Tożsamość miejsca a kultura
zagospodarowania
89
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Dorota Janisio-Pawłowska
Miejsce i czas – nowe formy architektury sakralnej (przykłady wybranych obiektów z terenu Pomorza Zachodniego jako wyznacznik tworzących się nowych norm kulturowych)95
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Justyna Kleszcz
Projektowanie nie tylko dla człowieka. Zwierzę w architekturze jako wyznacznik poziomu edukacji humanitarnej101
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Elżbieta Komarzyńska-Świeściak
Przekraczanie granic. Nowe konteksty architektury w dobie procesu zagęszczania się miast105
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ewa Łapa
Architektura współczesna w otoczeniu zabytków – kultura w przekształceniach przestrzeni111
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Robert Masztalski, Paweł Pach
Przekształcenia przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej rynku leszczyńskiego na przełomie XX i XXI wieku119
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Robert Mazur
Architektura ekologiczna i energooszczędna nowym kierunkiem kultury architektonicznej127
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Teresa Mromlińska, Anita Luniak
Przebudowa i rozwój Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
133
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Adam Nadolny
Architektoniczne lekarstwo na miłość. Miasto i architektura w polskim filmie lat 60. XX wieku139
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marek Ostrowski
Po co fotografować architekturę?
145
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Katarzyna Pałubska
Zrównoważona polityka przestrzenna wobec obszarów o wyjątkowych wartościach kulturowych149
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Wojciech Pawłowski
Rola architekta w kreowaniu "kultury w architekturze" a nowe formy przestrzenne w krajobrazie kulturowym terenów podmiejskich oraz wiejskich jednostek osadniczych terenu Pomorza Zachodniego153
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Elżbieta Przesmycka
Architektura zespołów przemysłowych Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) w Polsce południowo-wschodniej159
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska
Osiedla mieszkaniowe
a kultura architektury
171
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
Architektura współczesnego muzeum jako sztuka przekazu kulturowych wartości materialnych i duchowych179
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Marta Rusnak
Rewitalizacja bez rewolucji. Wstępna adaptacja obiektów poprzemysłowych dla działań artystycznych183
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Jan Słyk
Antytektonika – architektura społeczeństwa informacyjnego191
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Solska
Holizm jako wyznacznik kultury w architekturze
197
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tomasz Stępień
Spatial turn. Przestrzenie międzykulturowe i transdyscyplinarne w architekturze203
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Karolina Tulkowska
Indywidualizm i architektura tła.
Dylematy edukacji w dobie przełomu
209
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Barbara Widera
Na granicy zmysłów. Architektura multisensualna
215
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Jacek Wiszniowski
Zrównoważone kształtowanie przestrzeni
219
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Włodarczyk
Kultura czy takt w architekturze
223
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Grzegorz Wojtkun
O kulturze projektowania architektonicznego. Podstawy ideowe współczesnej architektury229
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Wołodźko
Architektura ogrodów w kulturze współczesnej
Japonii
233
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Maria J. Żychowska
Architektura "wysoka"
239
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Budownictwo i technika
Oksana Kinash
Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie243
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Roman Kinash, Tadeusz Kamisiński, Adam Pilch, Jarosław Rubacha
Aspekty akustyczne użytkowania sali widowiskowej opery we Lwowie249
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Maciej Kowaluk
Budowlana jakość architektury
255
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Hubert Mełges, Małgorzata Mełges
Zasada etapowania procesów budowlanych przy pracach remontowych wież kościelnych i wymianie więźby dachowej w neogotyckim kościele św. Marcina w Krzeszowicach259
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Małgorzata Mełges, Hubert Mełges
Metoda badawcza w rozpoznawaniu przyczyn i stopnia zniszczenia konstrukcji dachowej w zabytkowym neogotyckim XIX-wiecznym kościele św. Marcina w Krzeszowicach autorstwa Karola Fryderyka Schinkla265
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Edukacja
Anetta Kępczyńska-Walczak, Bartosz M. Walczak
Współczesny warsztat architekta – wyzwanie dla procesu dydaktycznego
271
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Halina Łapińska
Kultura a edukacja – jak uczyć o architekturze nie-architektów – sprawozdanie z warsztatów inwentaryzacyjnych wsi rejonu Puszczy Białowieskiej277
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska
Architektura w malarstwie – w poszukiwaniu trzeciego wymiaru
283
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Barbara Misztal
Kopuły w architekturze
289
pełny artykuł (full article) - plik PDF