powrót
1(29)/2011

Spis rzeczy

pobierz spis (download contents) - plik PDF

Ewa Łużyniecka
Badania architektoniczne kościoła parafialnego w Dobrzykach…3
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Dalia Klajumienė, Ewa Święcka
Malowidło ścienne w kościele franciszkanów p. w. św. Jana Chrzciciela w Holszanach: historia i prace konserwatorskie…11
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Zygmunt Świechowski
„Drabina cnoty” katedry w Bath
…19
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Stanisław Kowalski, Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Gotycki ratusz w Zielonej Górze i jego przebudowy w XVI–XVII w.…23
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Ewa Cisek
Achetypowy i wspólnotowy charakter zabudowy mieszkaniowej gniazdowej
…35
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Magdalena Baborska-Narożny
Eksponowane czy ukryte? Hierarchia formy i funkcji w najnowszych realizacjach architektury przemysłowej Dolnego Śląska…47
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marek Konopka
O jakości krajobrazu kolei prudnicko-gogolińskiej…55
full article - PDF file

Monika Wolting
Hellerau – droga ku przyszłości czy model urbanistyczny początku XX wieku?…61
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Lucjan Kamionka
Problem określenia standardów w projektowaniu architektury zrównoważonej…69
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Prezentacje
„Rozwój zrównoważony środowiska mieszkaniowego” – Warsztaty architektoniczne Szkoły Naukowej Habitat 2010…77
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Nasi mistrzowie
Profesor Andrzej Tomaszewski – koniec podróży…83
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów

pełny tekst (full text) - plik PDF