powrót
2(30)/2011

Spis rzeczy

pobierz spis (download contents) - plik PDF

Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Grażyna Hryncewicz-Lamber
Etyka w praktyce architektonicznej…3
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Konrad Kucza-Kuczyński
Dylematy nauczania etyki zawodu w czasach architektury płynnej nowoczesności…5
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Paweł Jabłoński
Co może mieć do przekazania nauczyciel etyki? Na marginesie lektury Zygmunta Baumana
…7
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Przemysław Kaczmarek
Dwa sposoby czytania idei etyki kodeksowej w świetle rozważań Leszka Kołakowskiego…11
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Tomasz Taczewski
Architektura życia
…15
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Regina Maga-Jagielnicka
Aksjologia przestrzeni bazą dla refleksji o postawach w zawodzie architekta…19
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jan Wadowski
Architektura – znamię człowieczeństwa…25
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Maria Wierzbicka
Współczesna architektura sakralna – etyczna i nieetyczna droga kreacji…29
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Andrzej Baranowski
Między estetyką i etyką w architekturze…35
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Kuryłowicz
Konflikt moralny jako podstawowy fakt moralności w praktyce architektonicznej. Głos przeciwko formułowaniu kodeksu zasad etycznych w architekturze…39
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Robert Idem
Etyczne aspekty środowiskowego projektowania architektonicznego…43
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Elżbieta D. Ryńska
Etyka w praktyce proekologicznego procesu projektowego…47
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Bronisława Frysztak
Komplementarność etyki normatywnej i etyki konsumenckiej…51
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Barbara Widera
Idea ponad stylem. Architektura przetrwania…57
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Wiszniowski
Odpowiedzialność architekta wobec lokalnej społeczności…63
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Krajewska-Ludwiczuk
Architektura słoneczna jako nurt etyczny w praktyce architektonicznej…69
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Maciej Kowaluk
Przestrzeń publiczna we współczesnych realizacjach deweloperskich – dbałość o dobro wspólne a maksymalizacja dochodu inwestora…71
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Julian Jezioro
Prawo autorskie a etyka w praktyce architektonicznej – wybrane zagadnienia…73
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Tomasz Stępień
Komplementarność i rozbieżności. Kwestia kształtowania etyk zawodowych wobec rozwoju technologii…77
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Grzegorz Wojtkun
Między nakazem a przyzwoitością - między kodeksem a kryteriami abstrakcyjnymi…83
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aleksander Furmanek
Zasady etyki a pełnienie funkcji w organach Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących postępowania dyscyplinarne. Wybrane problemy praktyczne…87
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ireneusz Huryk
Kodeks etyki – przegląd problemów normowania praktyki zawodowej…93
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Krzysztof Bizio
Implikacje etyczne nowych ról architekta w czasach ponowoczesnych…97
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów

pełny tekst (full text) - plik PDF