powrót
1(31)/2012
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy

pobierz spis (download contents) - plik PDF

Krzysztof Hejmej
Sacrum pod nieboskłonem
…3
Małgorzata Milecka
Wielkoprzestrzenne układy wodne cystersów
…13
doi:10.5277/arc120102
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Hanna Golasz-Szołomicka
Maswerkowe okna z XIV w. na Śląsku…21
doi:10.5277/arc120103
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Bożena Grzegorczyk
Działalność wrocławskich spółek budowlanych w II połowie XIX wieku
…35
doi:10.5277/arc120104
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz
Przekształcenia urbanistyczne uzdrowiska w Lądku Zdroju do roku 1945…43
doi:10.5277/arc120105
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Monika Ewa Adamska
Założenia urbanistyczne cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi w projektach Gustava Allingera…53
doi:10.5277/arc120106
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Justyna Kleszcz
Szlak kościółków drewnianych w powiecie oleskim – szkic…63
doi:10.5277/arc120107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Tomasz Kruszewski
Motywy symboliczne współczesnej architektury bibliotek  najczęstsze tendencje…75
doi:10.5277/arc120108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Dębek
Czy o ocenie i emocjach związanych z budynkiem decyduje jego wygląd zewnętrzny? Postawy wobec zróżnicowanych formalnie obiektów architektonicznych…83
doi:10.5277/arc120109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Pelczarski, Zdzisław Pelczarski
Przedsięwzięcie EURO 2012  próba oceny osiągniętych efektów architektoniczno-
-konstrukcyjnych
…95
doi:10.5277/arc120110
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Krajewska
Dialektyka lokalności i globalności architektury współczesnej…109
doi:10.5277/arc120111
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wojciech Januszewski
Między Europą a Wschodem  szkic o krajobrazie architektonicznym Bukaresztu…117
doi:10.5277/arc120112
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Barbara Misztal
Parametry dynamiczne drgań swobodnych różnych gatunków drewna…125
doi:10.5277/arc120113
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Prezentacje
Izabela Cichońska, Jacek Kotz, Roman Czajka
Intryga Nieskończoności na Granicy Dwóch Światów w oparciu o "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza, czyli metafora prozy Brunona Schulza w ujęciu Izabeli Cichońskiej…129
doi:10.5277/arc120114
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Adam Stafiniak
Zespoły budynków monasteru wraz z Cerkwią św. Archanioła Michała w Jaroszówce…133
doi:10.5277/arc120115
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Karolina Jaklewicz
Re: WUWA…139
doi:10.5277/arc120116
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów

pełny tekst (full text) - plik PDF