powrót
2(32)/2012
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Barbara Widera
Architektura współczesna w kreacji kultury miasta na przykładzie Linzu
…3
Maria J. Żychowska
Miasto – muzeum. Impresja z Normandii
…7
doi:10.5277/arc120202
streszczenie (abstract) - plik HTML


Renata Gubańska
Kultura w mieście – omówienie problemu na wybranym fragmencie osiedla mieszkaniowego Gądów Mały we Wrocławiu…13
doi:10.5277/arc120203
streszczenie (abstract) - plik HTML


Aleksandra Łukaszewicz
Analiza porównawcza wybranych rowerowych rozwiązań z Kopenhagi i aktualnych działań pro-rowerowych we Wrocławiu
…19
doi:10.5277/arc120204
streszczenie (abstract) - plik HTML


Paweł Czajkowski, Barbara Pabjan
Postrzeganie elementów dziedzictwa architektonicznego Wrocławia przez uczniów wrocławskich szkół średnich…27
doi:10.5277/arc120205
streszczenie (abstract) - plik HTML

Zdzisław Pelczarski
Oblicza i determinanty współczesnej czasoprzestrzeni architektonicznej…35
doi:10.5277/arc120206
streszczenie (abstract) - plik HTML

Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Liliana Zielińska
Ewolucja małych miast w Polsce południowo-zachodniej…43
doi:10.5277/arc120207
streszczenie (abstract) - plik HTML

Adam Nadolny
Architektura postmodernistyczna w historycznych dzielnicach Poznania jako element kształtowania środowiska kulturowego miasta…49
doi:10.5277/arc120208
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hubert Mełges, Małgorzata Mełges
Archetyp miasta we współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Krakowa…55
doi:10.5277/arc120209
streszczenie (abstract) - plik HTML

Małgorzata Doroz-Turek
Dawne opactwo kanoników regularnych św. Augustyna w kontekście miasta Żagań…59
doi:10.5277/arc120210
streszczenie (abstract) - plik HTML

Dorota Janisio-Pawłowska
Kierunki  rozwoju architektury sakralnej na tle krajobrazu kulturowego terenów nadmorskich Pomorza Zachodniego…69
doi:10.5277/arc120211
streszczenie (abstract) - plik HTML

Hans Schneider
Rola obiektów z listy dziedzictwa UNESCO w rozwoju zrównoważonym społeczności…75
doi:10.5277/arc120212
streszczenie (abstract) - plik HTML

Patrycja Haupt
Hilversum – zielone wnętrze mediów…81
doi:10.5277/arc120213
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Wycichowska
Mnożenie ducha kultury miasta Łodzi – 5 x Kobro…85
doi:10.5277/arc120214
streszczenie (abstract) - plik HTML

Tomasz Bradecki, Barbara Uherek-Bradecka
Architektura obiektów saunowych oraz SPA w kontekście kultury miasta na przykładzie projektów i realizacji…89
doi:10.5277/arc120215
streszczenie (abstract) - plik HTML

Andrzej Białkiewicz
Życie kulturalne Wilna a dwudziestolecie międzywojenne…95
doi:10.5277/arc120216
streszczenie (abstract) - plik HTML

Piotr Furmanek
Kulturotwórcze aspekty rewitalizacji na przykładzie rozbudowy budynku Sarphatistraat Office w Amsterdamie…101
doi:10.5277/arc120217
streszczenie (abstract) - plik HTML

Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, Ksenia Piątkowska
Muzeum Jana Heweliusza oraz Nauki Gdańskiej w poddaszach kościoła św. Katarzyny w Gdańsku – obchody roku Heweliusza…105
doi:10.5277/arc120218
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wskazówki dla autorów

pełny tekst (full text) - plik PDF