powrót
2(34)/2013
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Małgorzata Chorowska, Piotr Błoniewski
Zamek Niesytno w Płoninie według badań architektonicznych z lat 2011–2012
…3
Henryk Brzozowski COr.
Srebrna architektura, czyli o tabernakulach barokowych zachowanych w granicach obecnej Rzeczpospolitej
…19
doi:10.5277/arc130202
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Agata Bieleń-Ratajczyk
Eduard Petzold – twórca malowniczych założeń krajobrazowych…45
doi:10.5277/arc130203
pełny artykuł (full article) - plik PDF

Anna Szendi
Malarstwo pejzażowe jako narzędzie inspiracji dla sztuki ogrodowej XVIII i XIX w.
…59
doi:10.5277/arc130204
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Pelczarski
O kształtowaniu konstrukcji dachu katowickiej hali Spodka. Rozważania z wywiadów z Prof. Wacławem Zalewskim…69
doi:10.5277/arc130205
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Bać
Laboratorium zrównoważenia – modelowy budynek uniwersytecki w Vancouver…83
doi:10.5277/arc130206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF