powrót
3(35)/2013
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Kateřina Charvátová
Pozemková držba českých cisterciáckých klášterů 1142–1420
…3

Ks. Franciszek Wolnik
Działalność gospodarcza cystersów z Rud
…17
doi:10.5277/arc130302
streszczenie (abstract) - plik HTML


Jolanta M. Marszalska
Folwarki klasztoru cystersów w Szczyrzycu od XVII do XX w. w świetle zachowanych inwentarzy…27

Małgorzata Milecka
Ogrody cysterskie – mit a rzeczywistość
…47
doi:10.5277/arc130304
streszczenie (abstract) - plik HTML


Janusz Nowiński SDB
Ogrody dawnego opactwa cysterskiego Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie…63

Aleksander Piwek
Dawny browar cystersów oliwskich
…75
Anna Galar
Szlakiem podróży cystersów śląskich na kapitułę generalną do Cîteaux w 1768 r
.…85
Joanna Furgalska
Opactwo Grosbot na szlaku kulturowym Via Equidia Cisterciena
…101
Krzysztof Woźniak
Cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce i Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałówce
…113
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF