powrót
3(35)/2013
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Kateřina Charvátová
Pozemková držba českých cisterciáckých klášterů 1142–1420
…3

Ks. Franciszek Wolnik
Działalność gospodarcza cystersów z Rud
…17
doi:10.5277/arc130302
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jolanta M. Marszalska
Folwarki klasztoru cystersów w Szczyrzycu od XVII do XX w. w świetle zachowanych inwentarzy…27

Małgorzata Milecka
Ogrody cysterskie – mit a rzeczywistość
…47
doi:10.5277/arc130304
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Janusz Nowiński SDB
Ogrody dawnego opactwa cysterskiego Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie…63
doi:10.5277/arc130305
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aleksander Piwek
Dawny browar cystersów oliwskich
…75
doi:10.5277/arc130306
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Galar
Szlakiem podróży cystersów śląskich na kapitułę generalną do Cîteaux w 1768 r
.…85
doi:10.5277/arc130307
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Furgalska
Opactwo Grosbot na szlaku kulturowym Via Equidia Cisterciena
…101
doi:10.5277/arc130308
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Krzysztof Woźniak
Cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce i Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałówce
…113
doi:10.5277/arc130309
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF