powrót
1(37)/2014
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Ann Evans
Początki opactwa Notre-Dame de Grosbot
…3
doi:10.5277/arc140101
streszczenie (abstract) - plik HTML


Hanna Kozaczewska-Golasz
Opole – katedra pw. Znalezienia Krzyża Świętego
…9
doi:10.5277/arc140102
streszczenie (abstract) - plik HTML


Aleksander Serafin
Architektura wobec sztuki abstrakcyjnej XX wieku…19
doi:10.5277/arc140103
streszczenie (abstract) - plik HTML

Agnieszka Lisowska
Budynek Reformowanego Gimnazjum Realnego w Miliczu
…29
doi:10.5277/arc140104
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Święcka
Pojęcie autentyzmu i malarstwo ścienne…41
doi:10.5277/arc140105
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jerzy Olek
Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek
…49
doi:10.5277/arc140106
streszczenie (abstract) - plik HTML


Bogusław Wowrzeczka
Agropolis. Część I. Nowa Atlantyda…67
doi:10.5277/arc140107
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Misztal
Oszacowanie efektywnej sztywności i modułu sprężystości różnych gatunków drewna na podstawie pomiarów drgań swobodnych…81
doi:10.5277/arc140108
streszczenie (abstract) - plik HTML

Sprawozdania
Joanna Jabłońska, Dominik Rozwadowski
Architektura, ochrona zabytków, urbanistyka. Problematyka w kierunkowym języku angielskim…89
doi:10.5277/arc140109
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF