powrót
1(37)/2014
doi:10.5277/arc140107

Bogusław Wowrzeczka
Agropolis. Część I. Nowa Atlantyda

    Współczesne strategie tworzenia zrównoważonych ekosystemów miejskich stały się podstawą nowych koncepcji miasta, w których zaciera się różnica między funkcjami dotychczas będącymi domeną terenów wiejskich i miejskich – miasto staje się miejscem produkcji rolniczej. Taka forma przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta stanowi nową koncepcję kontynuacji idei integracji środowiska naturalnego z miastem – XIX-wiecznej utopii miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, której pierwowzorem była Nowa Atlantyda Francisa Bacona (XVII w.).

Słowa kluczowe: utopia, miasto-ogród, farma miejska, tereny poprzemysłowe, rewitalizacja

pełny artykuł (full article) - plik PDF