powrót
1(37)/2014
doi:10.5277/arc140109

Joanna Jabłońska, Dominik Rozwadowski
Architektura, ochrona zabytków, urbanistyka. Problematyka w kierunkowym języku angielskim

    Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w okresie od 1.03.2013 do 30.11.2013 r. odbył się podwójny cykl naukowych seminariów w języku angielskim, zatytułowanych: „Architektura, Ochrona Zabytków, Urbanistyka – problematyka w kierunkowym języku angielskim”. Realizacja była odpowiedzią na potrzebę uzupełnienia i doskonalenia umiejętności językowych pracowników oraz wzajemną potrzebę wymiany doświadczeń i wiedzy. W ramach poszczególnych spotkań doskonalono umiejętności językowe, dyskutowano, a zainteresowania koncentrowały się na tematach związanych z zawodem architekta i urbanisty. Lektor i uczestnicy prezentowali wystąpienia z zakresu: historii, sztuki, budownictwa, konstrukcji, indywidualnie prowadzonych badań naukowych oraz dydaktyki. Mimo zróżnicowanego poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczestników, od B1 do C1 według klasyfikacji CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), spotkania były realizowane płynnie, przy wzajemnym zrozumieniu. Sposób ich prowadzenia sprzyjał również odtworzeniu charakteru międzynarodowych konferencji, gdzie naukowcy ze wszystkich zakątków świata, wykształceni w odmienny sposób, mówią z różnym akcentem. Atmosfera i tematyka spotkań zachęcała do swobodnej dyskusji i otwartej wymiany poglądów. W opinii uczestników inicjatywa okazała się bardzo potrzebna, interesująca, inspirująca i przydatna w ich pracy naukowej.

Słowa kluczowe: seminaria naukowe w języku angielskim, kształcenie zawodowe, edukacja, dydaktyka

pełny artykuł (full article) - plik PDF