powrót
1(37)/2014
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Ann Evans
Początki opactwa Notre-Dame de Grosbot…3
doi:10.5277/arc140101

Hanna Kozaczewska-Golasz
O
pole – katedra pw. Znalezienia Krzyża Świętego…9
doi:10.5277/arc140102
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aleksander Serafin
Architektura wobec sztuki abstrakcyjnej XX wieku…19
doi:10.5277/arc140103

Agnieszka Lisowska
Budynek Reformowanego Gimnazjum Realnego w Miliczu…29
doi:10.5277/arc140104
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Święcka
Pojęcie autentyzmu i malarstwo ścienne…41
doi:10.5277/arc140105
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jerzy Olek
Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek…49
doi:10.5277/arc140106 
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Bogusław Wowrzeczka
Agropolis. Część I. Nowa Atlantyda…67
doi:10.5277/arc140107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Barbara Misztal
Oszacowanie efektywnej sztywności i modułu sprężystości różnych gatunków drewna na podstawie pomiarów drgań swobodnych…81
doi:10.5277/arc140108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Sprawozdania
Joanna Jabłońska, Dominik Rozwadowski
Architektura, ochrona zabytków, urbanistyka. Problematyka w kierunkowym języku angielskim…89
doi:10.5277/arc140109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF