powrót
2(38)/2014
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Anna Bać 
Idea zrównoważenia i jej wybrane przejawy
…3
doi:10.5277/arc140201
streszczenie (abstract) - plik HTML


Beata Majerska-Pałubicka
Dążenie do optymalizacji metod zrównoważonego projektowania architektonicznego…15
doi:10.5277/arc140202
streszczenie (abstract) - plik HTML


Patrycja Haupt
Wspólny grunt: architektura – natura – człowiek…29
doi:10.5277/arc140203
streszczenie (abstract) - plik HTML

Krzysztof Cebrat
Nie-zrównoważony rynek mieszkaniowy w Polsce. Analiza danych statystycznych i wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz jako nowe narzędzie oceny zrównoważenia…39
doi:10.5277/arc140204
streszczenie (abstract) - plik HTML


Katarzyna Zielonko-Jung
Zwarta przestrzeń miejska jako środowisko budynków energooszczędnych…49
doi:10.5277/arc140205
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Widera
Budynek Rady Miejskiej w Bolonii jako przykład architektury proekologicznej…59
doi:10.5277/arc140206
streszczenie (abstract) - plik HTML


Magdalena Zienowicz, Ewa Podhajska
Kierunki, strategie i perspektywy współczesnej iluminacji i oświetlenia miast na przykładzie Lyonu…69
doi:10.5277/arc140207
streszczenie (abstract) - plik HTML

Prezentacje
Joanna Gil, Anna Grudzińska, Agata Potaczek
EKOskręt – nowoczesny i komfortowy dom energooszczędny…79
doi:10.5277/arc140208
streszczenie (abstract) - plik HTML

Mateusz Dworak
Ekologiczny zespół domów jednorodzinnych w Będzinie…91
doi:10.5277/arc140209
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF