powrót
3(39)/2014
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Magdalena Udyrysz, Adam Szynkiewicz 
Badania georadarowe (GPR) w archikatedrze fromborskiej w roku 2013
…3
doi:10.5277/arc140301
streszczenie (abstract) - plik HTML


Mateusz Michalski, Karolina Babral, Karolina Wiatrzyk
Studium rekonstrukcji bastejowych fortyfikacji Wrocławia na przykładzie reliktów odkrytych w rejonie pl. Wolności…11
doi:10.5277/arc140302
streszczenie (abstract) - plik HTML


Anna Szendi
Łazienki Królewskie w twórczości Zygmunta Vogla…23
doi:10.5277/arc140303
streszczenie (abstract) - plik HTML

Izabela Machometa
Kowalstwo artystyczne w architekturze - brama wrocławskiej Elektrowni Wodnej II (Północnej) jako przykład integracji sztuk…41
doi:10.5277/arc140304
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Milecka, Viktor Myronenko
Budynki klubów robotniczych z lat 1920-1930 w kontekście współczesnyh potrzeb mieszkańców Ukrainy…53
doi:10.5277/arc140305
streszczenie (abstract) - plik HTML

Anna Bazan-Krzywoszańska
Powojenny rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry…63
doi:10.5277/arc140306
streszczenie (abstract) - plik HTML


Anna Sygulska
Modyfikacje przestrzenne sceny teatru operowego na potrzeby koncertu…75
doi:10.5277/arc140307
streszczenie (abstract) - plik HTML

Bogusław Wowrzeczka
Agropolis - część II. Współczesna farma miejska…85
doi:10.5277/arc140308

Sprawozdania
Joanna Jabłońska, Sally Robertshaw
Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń…97
doi:10.5277/arc140309

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF