powrót
4(40)/2014
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Bolesław Orłowski
Inżynierowie w służbie Narodu
…3
doi:10.5277/arc140401

Tadeusz Barucki
Maciej Nowicki (1910–1950) – życie i twórczość…21
doi:10.5277/arc140402
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Gerard Parke, Seyed Alireza Behnejad
Zygmunt Stanisław Makowski: pionier konstrukcji przestrzennych…33
doi:10.5277/arc140403

René Motro
„Węzły i struktury przestrzenne” – w hołdzie Stefanowi du Château…41
doi:10.5277/arc140404
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Cláudia Estrela Porto
Strukturalna innowacyjność w pracach Stefana du Château: od metalowych kratownic do ram przestrzennych…51
doi:10.5277/arc140405
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

John F. Abel
Struktury projektowane przez Stefana J. Medwadowskiego…65
doi:10.5277/arc140406
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Kazimierz Flaga
Przygoda mojego życia. Studium projektowe głównych obiektów sportowych XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu…73
doi:10.5277/arc140407
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Massimo Majowiecki
Osobiste doświadczenia z architekturą strukturalną: od poszukiwania formy do projektowania „free form”…79
doi:10.5277/arc140408
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Pelczarski
Strumienie sił w teorii Wacława Zalewskiego jako narzędzie projektanta w kształtowaniu architektury konstrukcji. Podstawowe zasady, metody dydaktyczne, przykłady realizacji…93
doi:10.5277/arc140409
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF