powrót
1(41)/2015
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Monika Ewa Adamska
Johann Martin Pohlmann (1726–1800). Architekt epoki fryderycjańskiej
…3
doi:10.5277/arc150101

Zoriana Lukomska, Halyna Lukomska
Transformacja funkcji – nowe życie zabytku. Uzasadnienie wyboru funkcji, do której można przystosować zabytek architektury…21
doi:10.5277/arc150102
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Krystyna Strumiłło
Wenecja – dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków…31
doi:10.5277/arc150103

Joanna Dudek-Klimiuk
Nowatorski projekt ogrodu botanicznego w Lublinie z roku 1964 autorstwa Oskara i Zofii Hansenów…43
doi:10.5277/arc150104
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

s. Anna Tejszerska
Współczesna architektura sakralna na tle ponowoczesnych tendencji kulturowych…55
doi:10.5277/arc150105
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Majczyk, Agnieszka Tomaszewicz
Aleja Profesorów w kampusie głównym Politechniki Wrocławskiej – historia rozwoju układu przestrzennego…69
doi:10.5277/arc150106
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Cisek
Arktyczne wspólnoty wyspy Magerøya jako przykład rekonstrukcji wcześniejszych struktur przestrzennych i reaktywacji lokalnych społeczności…87
doi:10.5277/arc150107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Piotr Furmanek
Fasady fraktalne…97
doi:10.5277/arc150108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Katarzyna Andrzejewska, Monika Łuczak
Udział społeczności dziecięcej w tworzeniu przestrzeni publicznych…107
doi:10.5277/arc150109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Judyta Cichocka
Generatywna optymalizacja w planowaniu przestrzennym – koncept miasta przyjaznego ruchowi pieszemu…119
doi:10.5277/arc150110
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF