powrót
2(42)/2015
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Nasi Mistrzowie
Marta Rudnicka-Bogusz
Profesor Janusz Leon Dobesz – naukowiec i satyryk
…3
doi:10.5277/arc150201
streszczenie (abstract) - plik HTMLAgnieszka Tomaszewicz
Carl Lüdecke i wrocławskie budownictwo mieszkaniowe…7
doi:10.5277/arc150202
streszczenie (abstract) - plik HTML


Marta Rudnicka-Bogusz
Architektura i urbanistyka XIX- i XX-wiecznych zespołów zabudowy wojskowej na obszarze Śląska. Typologia, stylistyka, rewaloryzacja zespołów – studium wstępne…19
doi:10.5277/arc150203
Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański
Kaplica grobowa rodziny Samsona Wollera w Leśnej koło Lubania – dzieło Carla Lüdeckego…31
doi:10.5277/arc150204
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Wójtowicz
Zakłady psychiatryczne w Langenhorn, Wiesloch i Lubiążu – komplementarne zespoły urbanistyczne…41
doi:10.5277/arc150205

Maria Zwierz
Willa projektu Rudolfa Fränkla w Smolcu pod Wrocławiem…55
doi:10.5277/arc150206
streszczenie (abstract) - plik HTML


Agnieszka Gryglewska
Gustav Oelsner – architekt i urzędnik we Wrocławiu w latach 1904–1911…65
doi:10.5277/arc150207
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Widera
Innowacyjny charakter twórczości Victora Horty…79
doi:10.5277/arc150208
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jan Salm
Architektura spod znaku swastyki w Prusach Wschodnich – wstęp do rozpoznania tematu…91
doi:10.5277/arc150209
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF