powrót
2(42)/2015
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Nasi Mistrzowie
Marta Rudnicka-Bogusz
Profesor Janusz Leon Dobesz – naukowiec i satyryk
…3
doi:10.5277/arc150201


Agnieszka Tomaszewicz
Carl Lüdecke i wrocławskie budownictwo mieszkaniowe…7
doi:10.5277/arc150202
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marta Rudnicka-Bogusz
Architektura i urbanistyka XIX- i XX-wiecznych zespołów zabudowy wojskowej na obszarze Śląska. Typologia, stylistyka, rewaloryzacja zespołów – studium wstępne…19
doi:10.5277/arc150203

Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański

Kaplica grobowa rodziny Samsona Wollera w Leśnej koło Lubania – dzieło Carla Lüdeckego…31
doi:10.5277/arc150204
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Małgorzata Wójtowicz
Zakłady psychiatryczne w Langenhorn, Wiesloch i Lubiążu – komplementarne zespoły urbanistyczne…41
doi:10.5277/arc150205
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Maria Zwierz
Willa projektu Rudolfa Fränkla w Smolcu pod Wrocławiem…55
doi:10.5277/arc150206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Agnieszka Gryglewska
Gustav Oelsner – architekt i urzędnik we Wrocławiu w latach 1904–1911…65
doi:10.5277/arc150207
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Barbara Widera
Innowacyjny charakter twórczości Victora Horty…79
doi:10.5277/arc150208
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jan Salm
Architektura spod znaku swastyki w Prusach Wschodnich – wstęp do rozpoznania tematu…91
doi:10.5277/arc150209
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF