powrót
3(43)/2015
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Nasi Mistrzowie
Marta Rudnicka-Bogusz
Profesor Janusz Leon Dobesz – naukowiec i satyryk
…3
streszczenie (abstract) - plik HTMLRafał Czerner
Monumentalizm odzyskany, czyli anastyloza filarowych funeralnych pomników z Mariny El-Alamein…5
doi:10.5277/arc150301
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ernest Niemczyk
Kolosalny posąg Besa z Amathus na Cyprze. Geneza, funkcja, rekonstrukcja…13
doi:10.5277/arc150302

Mariusz Caban
Kapitele pilastrów kaplicy Hathor ze świątyni Dżeser achet Totmesa III w Deir el-Bahari…27
doi:10.5277/arc150303
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Chorowska, Teresa Dziedzic, Maciej Krzywka
Trzy Kramy Bogate odkryte we Wrocławiu…35
doi:10.5277/arc150304

Mateusz Michalski
Architektura judaizmu na przykładach XVII- i XVIII-wiecznych synagog na obszarze Polski…47
doi:10.5277/arc150305
streszczenie (abstract) - plik HTML


Aleksandra Brzozowska
Park archeologiczny jako element przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku Archeologicznego Nea Pafos na Cyprze…63
doi:10.5277/arc150306
streszczenie (abstract) - plik HTML

Marta Rusnak
Adaptacja budynków sakralnych na cele muzealne w Polsce. Historia i skala zjawiska…75
doi:10.5277/arc150307
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska
„Efekt motyla”…89
doi:10.5277/arc150308
Barbara Misztal
Ocena przydatności różnych gatunków drewna do budowy konstrukcji…105
doi:10.5277/arc150309
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF