powrót
4(44)/2015
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Hanna Golasz-Szołomicka
Okna maswerkowe na Śląsku z XV do połowy XVI w.…3
doi:10.5277/arc150401
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Miłosława Sieradzka, Małgorzata Milecka
Ogrody klasztoru sióstr niepokalanek w Nowym Sączu…21
doi:10.5277/arc150402

Ewa Święcka

Konserwacja malarstwa ściennego w 1. połowie XX w. i kwestie autentyzmu…33
doi:10.5277/arc150403
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Aleksander Serafin
Ekspresja architektury Coop Himmelb(l)au na tle koncepcji estetycznej Gillesa Deleuze’a…43
doi:10.5277/arc150404
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Dorota Łuczewska, Barbara Siomkajło
Ochrona i dokumentacja tradycyjnej przestrzeni Szklarskiej Poręby – próby zachowania genius loci…51
doi:10.5277/arc150405
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Jabłońska
Typologia wielkoskalowych wewnętrznych przestrzeni publicznych współczesnych hoteli…61
doi:10.5277/arc150406
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jerzy Olek
Niedoskonałość symetrii…71
doi:10.5277/arc150407
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Witold Szymański, Beata Kania, Maurycy J. Kin
Przestrzeń w architekturze, przestrzeń architektury…83
doi:10.5277/arc150408
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Stanisław A. Desławski
Analiza architektury wnętrz mieszkalnych w „wielkiej płycie” jako podstawa określenia terminu „architektura”…93
doi:10.5277/arc150409
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Nasi Mistrzowie
Tadeusz Barucki
Frei Otto (1925–2015). Laur i śmierć
…103
doi:10.5277/arc150410
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF