powrót
1(45)/2016
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Zygmunt Świechowski
Odbudowa katedry Bagrata w Kutaisi (Gruzja) jako przyczynek do problematyki rekonstrukcji…3
doi:10.5277/arc160101
streszczenie (abstract) - plik HTML


Elżbieta Grodzka
Zespół pobernardyński we Wrocławiu – historia przekształceń i powojenna odbudowa. Projekt skrzydła wschodniego z 1962 r. jako prekursorskie rozwiązanie konserwatorskie…7
doi:10.5277/arc160102

Monika Dąbkowska
Palimpsest w przekształceniach opactwa cysterskiego w Rudach po II wojnie światowej…19
doi:10.5277/arc160103
streszczenie (abstract) - plik HTML


Małgorzata Milecka
Ochrona autentyku czy palimpsest – dylematy w procesie rewaloryzacji zespołu ogrodowego w Białaczowie…31
doi:10.5277/arc160104

Grażyna Michalska
Domek Loretański w Gołębiu. Dziedzictwo utracone…49
doi:10.5277/arc160105
streszczenie (abstract) - plik HTML


Krystyna Kirschke, Joanna Olesińska
Powojenna odbudowa domu handlowego J. Mamloka we Wrocławiu – próba odczytania palimpsestu…59
doi:10.5277/arc160106
streszczenie (abstract) - plik HTML

Marcin Górski, Grzegorz Rytel
Fort Bema i mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką. Pamięć miejsca – miejsce pamięci…73
doi:10.5277/arc160107
streszczenie (abstract) - plik HTML

Maciej Warchoł
Pomiędzy autentyzmem a imitacją. Problem rekonstrukcji historycznych konstrukcji ciesielskich…83
doi:10.5277/arc160108
Rafał Zapłata
Autentyzm zabytkowej architektury i palimpsest w przestrzeni historycznej – nowe media a prezentacja dziedzictwa kulturowego…97
doi:10.5277/arc160109
Nasi Mistrzowie
Ewa Łużyniecka
Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Świechowskim
…115
doi:10.5277/arc160110
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF