powrót
2(46)/2016
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Dwadzieścia lat minęło……3
doi:10.5277/arc160201
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Łużyniecka, Paweł Konczewski
Cellarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy…9
doi:10.5277/arc160202

Janusz Nowiński
Lapides vivi, Deus est lux, ecclesia est paradisus – kościół cysterski w średniowieczu nośnikiem znaczeń symbolicznych…25
doi:10.5277/arc160203
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Bogna Ludwig
Miasta i miasteczka o nowożytnych formach na Dolnym Śląsku…41
doi:10.5277/arc160204
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Katarzyna Foljanty
Przekształcanie zabytkowych dworców i terenów kolejowych w struktury wielofunkcyjne…65
doi:10.5277/arc160205
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Majczyk
Projekty profesora Andrzeja Frydeckiego dla wrocławskich szkół wyższych…79
doi:10.5277/arc160206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Halyna Petryshyn, Tetyana Kazantseva
Szkice architektoniczne jako metoda badania stylu i kompozycji zabudowy willowej we Lwowie…95
doi:10.5277/arc160207
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Lubow Smirnowa
Wstępna próba wykorzystania programu 123D Catch do inwentaryzacji wybranych elementów architektury opactwa cysterskiego w Rudach…103
doi:10.5277/arc160208
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jacek Wiszniowski
Czynniki kształtujące przestrzenie publiczne…113
doi:10.5277/arc160209
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Justyna Kleszcz
Edukacja przez naturę. Ekologiczne place zabaw dla dzieci – geneza …125
doi:10.5277/arc160210
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Prezentacje
Bartosz Adamiczka,
Patrząc na rzekę – wrocławski waterfront…141
doi:10.5277/arc160211
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Sprawozdania
Janusz Rębielak
Krótka informacja o działalności Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu…153
doi:10.5277/arc160212
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF