powrót
3(47)/2016
doi:10.5277/arc160304

Wawrzyniec Zipser
Prognozowanie działań rewitalizacyjnych w miastach

    W artykule podjęto rozważania na temat systemowego podejścia do działań rewitalizacyjnych w skali ogólnomiejskiej. Opisano sposób wykorzystania do celów prognozowania efektów programów rewitalizacji modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION. Przedstawione zostało zastosowanie modelu do prognozowania działań rewitalizacyjnych rozwoju przestrzennego miasta Łodzi.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, symulacje komputerowe, model ORION

pełny artykuł (full article) - plik PDF