powrót
3(47)/2016
doi:10.5277/arc160305

Michał Krygier
Potencjał modelu ORION w badaniach nad lokalizacją komercyjnych przedsiębiorstw – przykład badań symulacyjnych

    Głównym celem artykułu jest przedstawienie potencjału modelu symulacyjno-decyzyjnego ORION w zastosowaniach komercyjnych dotyczących wspomagania decyzji o szczegółowej lokalizacji przedsiębiorstwa. W pierwszej części zostały omówione główne pojęcia z teorii lokalizacji i zagadnienia poruszane w badaniach lokalizacyjnych; zasadnicza część artykułu przybliża podstawowe mechanizmy, procedury i parametry zawarte w modelu ORION, ze szczególnym nastawieniem na interpretację i możliwości zastosowań w badaniach komercyjnych. W ostatniej części artykułu, w odniesieniu do przytoczonych aspektów i teorii, został przedstawiony przykład teoretycznych badań symulacyjnych dotyczący optymalnej lokalizacji piekarni. Artykuł skierowany jest przede wszystkich do przedsiębiorców, aktywistów, jednostek samorządowych oraz do naukowców i badaczy zajmujących się problematyką lokalizacji, planowania przestrzennego, ekonomii oraz symulacji.

Słowa kluczowe: teoria lokalizacji, model symulacyjno-decyzyjny ORION, badania symulacyjne, lokalizacja przedsiębiorstwa

pełny artykuł (full article) - plik PDF