powrót
3(47)/2016
doi:10.5277/arc160306

Maria Kamińska-Zabierowska, Maciej Kamiński
Porównywanie modeli kontaktów metodą porządkowania stochastycznego

    Nie jest znana uniwersalna metoda porównywania modeli kontaktów. Modele spotykane w literaturze są najczęściej zadane wzorem matematycznym, który opisuje swoistą charakterystykę modelu, ale niewiele mówi o jego działaniu. W niniejszej pracy zaproponowano sposób porównywania modeli kontaktów. Dzięki analitycznemu uruchomieniu modeli na idealnych, teoretycznych rozkładach porównano, jakie typy podróży preferuje model, jak rozkłada ruch oraz jak przedstawiają się te cechy w zestawieniu z innymi modelami. Kryterium porównawczym uczyniliśmy stochastyczne porządkowanie frakcji zrealizowanych kontaktów. Pomysł ten wydaje się dobrą alternatywą dla porównywania modeli na konkretnych miastach. Porównania dokonano dla modeli production constrained oraz intervening opportunity (modelu pośrednich możliwości). Wyniki otrzymane dla przyjętych rozkładów celów ukazują, że choć obydwa modele bardzo się różnią w swoich założeniach, w szczególnych przypadkach mogą podobnie realizować kontakty.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, modele kontaktów, model pośrednich możliwości, porządek stochastyczny

pełny artykuł (full article) - plik PDF