powrót
3(47)/2016
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Tadeusz Zipser
Przewidywanie stanów, modelowanie procesów i budowanie decyzji
…3

doi:10.5277/arc160301
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Magdalena Mlek-Galewska
Wpływ sieci powiązań funkcjonalnych na kształtowanie struktury policentrycznej Polski – badanie symulacyjne…15
doi:10.5277/arc160302

Tomasz Ossowicz
Prognozowanie opuszczania miejsc dotychczas zajmowanych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa…33
doi:10.5277/arc160303
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wawrzyniec Zipser
Prognozowanie działań rewitalizacyjnych w miastach
…43
doi:10.5277/arc160304
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Krygier
Potencjał modelu ORION w badaniach nad lokalizacją komercyjnych przedsiębiorstw – przykład badań symulacyjnych…57
doi:10.5277/arc160305
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Maria Kamińska-Zabierowska, Maciej Kamiński
Porównywanie modeli kontaktów metodą porządkowania stochastycznego…73
doi:10.5277/arc160306
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marzena H. Heliak
Analizy systemów transportowych z zastosowaniem modelu pośrednich możliwości i predykcyjnych metod badawczych w procesie dydaktycznym – wybrane problemy…85
doi:10.5277/arc160307
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF