powrót
4(48)/2016
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Karolina A. Krośnicka
Rekonstrukcja ewolucji układu przestrzennego średniowiecznego miasta i portu Szczecin…3
doi:10.5277/arc160401
streszczenie (abstract) - plik HTML


Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski
Ogrody rezydencji gorzanowskiej w XVII i XVIII w.…23
doi:10.5277/arc160402

Aleksandra Marcinów
Współczesne adaptacje zabudowy folwarcznej na terenie Kotliny Jeleniogórskiej…53
doi:10.5277/arc160403
streszczenie (abstract) - plik HTML


Alena Kononowicz
Dawne miasteczka – dzisiejsze osiedla Wrocławia w opinii ich mieszkańców…67
doi:10.5277/arc160404

Jan Rabiej, Aleksandra Tomkiewicz
Architektura modernistycznych osiedli mieszkaniowych lat 1950–1990. Katowickie osiedle Tysiąclecia na tle przykładów europejskich…79
doi:10.5277/arc160405
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ewa Angoneze-Grela
Percepcja i ocena przestrzeni publicznych, rekreacji i transportu w mieście na przykładzie Rio de Janeiro i Brasílii…93

Marcin Proch
Wrocławska minigaleria murali…105
doi:10.5277/arc160407
streszczenie (abstract) - plik HTML

Agnieszka Boyko
Tendencje w kształtowaniu formy plastycznej obiektów kultury na przykładzie konkursu w Pusan…117
doi:10.5277/arc160408
streszczenie (abstract) - plik HTML

Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF