powrót
4(48)/2016
doi:10.5277/arc160402

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski
Ogrody rezydencji gorzanowskiej w XVII i XVIII w.

    Artykuł traktuje o jednym z najbardziej interesujących ogrodów dawnego hrabstwa kłodzkiego, zrealizowanym w oparciu o bogaty program funkcjonalny przewidziany dla założeń wielkodworskich. Prezentacja dotyczy dwóch faz przekształceń tego założenia przeprowadzonych w okresie od połowy XVII do połowy XVIII w.
 
Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogród dworski, XVII–XVIII w., hrabstwo kłodzkie

pełny artykuł (full article) - plik PDF