powrót
4(48)/2016
doi:10.5277/arc160404

Alena Kononowicz
Dawne miasteczka – dzisiejsze osiedla Wrocławia w opinii ich mieszkańców

    W artykule przedstawiono trzy osiedla Wrocławia – Brochów, Leśnicę i Psie Pole – które zostały wybrane na przedmiot badań ze względu na ich dawną samodzielność jako miasteczek. Po krótkiej charakterystyce historycznej i nakreśleniu cech architektoniczno-przestrzennych skupiono się między innymi na ocenie, w jakim stopniu atmosfera przestrzeni dawnych miasteczek oddziałuje dzisiaj na ich mieszkańców, poprzez omówienie wyników badań społecznych i ich analizy.
    Badania empiryczne potwierdziły związki społeczności z zamieszkiwaną przez nią przestrzenią miejską, wypływające z systemu wartości, wiedzy i wyobraźni, które sprzyjają poczuciu tożsamości i wspomagają identyfikację z danym obszarem. Klimat dawnych miasteczek Brochowa, Leśnicy i Psiego Pola dzięki zachowaniu w nich dawnych układów urbanistyczno-przestrzennych kształtuje odczucia mieszkańców w sferze tożsamości. Ważna zatem jest dbałość o przestrzeń nie tylko ze względu na jej bezcenną wartość, ale również dlatego, że odpowiednio ukształtowana pomaga w utrzymywaniu poprawnych relacji społecznych.

Słowa kluczowe: Brochów, Leśnica, Psie Pole, Wrocław, dawne miasteczka, badania społeczne

pełny artykuł (full article) - plik PDF