powrót
4(48)/2016
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Karolina A. Krośnicka
Rekonstrukcja ewolucji układu przestrzennego średniowiecznego miasta i portu Szczecin…3
doi:10.5277/arc160401
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski
Ogrody rezydencji gorzanowskiej w XVII i XVIII w.…23
doi:10.5277/arc160402

Aleksandra Marcinów
Współczesne adaptacje zabudowy folwarcznej na terenie Kotliny Jeleniogórskiej…53
doi:10.5277/arc160403
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Alena Kononowicz
Dawne miasteczka – dzisiejsze osiedla Wrocławia w opinii ich mieszkańców…67
doi:10.5277/arc160404
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Jan Rabiej, Aleksandra Tomkiewicz
Architektura modernistycznych osiedli mieszkaniowych lat 1950–1990. Katowickie osiedle Tysiąclecia na tle przykładów europejskich…79
doi:10.5277/arc160405
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Ewa Angoneze-Grela
Percepcja i ocena przestrzeni publicznych, rekreacji i transportu w mieście na przykładzie Rio de Janeiro i Brasílii…93
doi:10.5277/arc160406
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marcin Proch
Wrocławska minigaleria murali…105
doi:10.5277/arc160407
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Agnieszka Boyko
Tendencje w kształtowaniu formy plastycznej obiektów kultury na przykładzie konkursu w Pusan…117
doi:10.5277/arc160408
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF