powrót
1(49)/2017
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Od redakcji
Magdalena Baborska-Narożny, Fionn Stevenson
Badania terenowe budynków użytkowanych a ocena funkcjonowania budynków – praktyka w Polsce i Wielkiej Brytanii…3
doi:10.5277/arc170101
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Marcin Mateusz Kołakowski
O tym, jak mierzyć architektoniczne szczęście. Korzyści ze stosowania metod zespolonych. Studium przypadku mieszkańców historycznych budynków…15
doi:10.5277/arc170102

Mat Colmer
Luka efektywności: praktyka brytyjska a polski potencjał korzystania z oceny funkcjonowania budynku…33
doi:10.5277/arc170103
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Magdalena Baborska-Narożny
Ocena funkcjonowania budynku – rozumienie korzyści i ryzyka dla zaangażowanych stron. Lekcje dla Polski płynące z doświadczeń brytyjskich…47
doi:10.5277/arc170104
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Joanna Tymkiewicz, Beata Kucharczyk-Brus
Śląska Szkoła Badań Jakościowych – 20 lat doświadczeń i wniosków z prowadzenia badań jakościowych w budynkach o różnych funkcjach użytkowych…63
doi:10.5277/arc170105
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Anna Ostańska
Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku…81
doi:10.5277/arc170106
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Angelika Lasiewicz-Sych
Uwagi na temat kombinacji metod logicznych i jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego…97
doi:10.5277/arc170107
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Natalia Fidorów-Kaprawy, Maria Kostka, Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa,
Krzysztof Piechurski
Koncepcja energetyczna budynku jako element budownictwa zrównoważonego…115
doi:10.5277/arc170108
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Katarzyna Nowak, Katarzyna Nowak-Dzieszko
Badania in situ jakości cieplnej obudowy budynków – czy mogą być pomocne dla dewelopera…131
doi:10.5277/arc170109
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF