powrót
1(5)/1999

Spis rzeczy

Dziedzictwo

Edmund Małachowicz, Czesław Lasota, Maciej Małachowicz
Badania wczesnośredniowiecznych faz budowy katedry wrocławskiej (1996- 1997)
3
streszczenie (abstract) - plik HTML


Olgierd Czerner
Granica stylu gotyckiego w architekturze Zachodniej Ukrainy. Czy jest to granica między Środkową a Wschodnią Europą?19
streszczenie (abstract) - plik HTML

Współczesność
Ada Kwiatkowska
Przyszłościowe wizje kształtowania środowiska Mieszkaniowego
27
streszczenie (abstract) - plik HTML


Grażyna Balińska
Inkorporacja miasteczka w procesie tworzenia aglomeracji - szansa czy zagłada?33
streszczenie (abstract) - plik HTML

Barbara Jurkowska-Kucharska
Klimat miasta: efekt uboczny czy wynik zamierzonych działań planistycznych43
streszczenie (abstract) - plik HTML

Romuald Pustelnik
Hierarchia celów rozwoju w kreowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej Szczawno Zdrój51
streszczenie (abstract) - plik HTML

Maria Starczewska
Współczesne dzieje dawnych zespołów fabrycznych w Łodzi
57
streszczenie (abstract) - plik HTML


Ewa Łużyniecka, Jerzy Piskozub
Badania architektury i prace remontowe pierwszej elektrowni we Wrocławiu
69
streszczenie (abstract) - plik HTML


Nasi mistrzowie
Kazimierz Ciechanowski
77