powrót
2(50)/2017
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Patrycja Grzyś
Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności…3
doi:10.5277/arc170201
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Katarzyna Kajdanek
Tożsamość na sprzedaż? Wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Wrocławia oraz jego komercjalizacja…15
doi:10.5277/arc170202

Łukasz Damurski
Zmiany w przestrzeni wrocławskich osiedli w latach 1997–2017 jako podstawa kształtowania wizerunku miejsca…29
doi:10.5277/arc170203
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Michał Dębek
Architektoniczne i mentalne podstawy wizerunku głównej ulicy handlowej. Przypadek ulicy Świdnickiej we Wrocławiu…41
doi:10.5277/arc170204
 

Beata Juchniewicz
Miastoobraz. Mobilny wizerunek Wrocławia…63
doi:10.5277/arc170205
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Artur Kwaśniewski
Krajobraz przedurbanizacyjny w przestrzeni współczesnego miasta. Uwagi o metodyce badawczej i praktyce planistycznej na przykładzie Wrocławia…73
doi:10.5277/arc170206
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz
Analiza wpływu wieżowca Sky Tower na krajobraz Wrocławia z zastosowaniem metody VIS…87
doi:10.5277/arc170207
pełny artykuł (full article) - plik PDF 

Łukasz Mazur
Stan zdrowia psychicznego mieszkańców w środowisku miejskim. Konceptualizacja problemów badawczych i poszukiwanie rozwiązań architektonicznych…99
doi:10.5277/arc170208
pełny artykuł (full article) - plik PDF 
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF