powrót
4(52)/2017
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Ada Kwiatkowska
Paradygmaty strategii gier w projektowaniu architektonicznym…3
doi:10.5277/arc170401
streszczenie (abstract) - plik HTML


Bartosz Adamiczka
Kropla: zjawisko percepcji form swobodnych – poszukiwanie cech charakterystycznych zjawiska percepcji…15
doi:10.5277/arc170402

Weronika Lechowska
Wytrząśnij z siebie dreszcze: komfort termiczny w strefach buforowych…33
doi:10.5277/arc170403

streszczenie (abstract) - plik HTML


Maciej Nisztuk
Kinetyczna morfogeneza: generatywny system rozwoju strukturalnego w oparciu o interaktywne przechwytywanie ruchu…49
doi:10.5277/arc170404

Leszek Orzechowski
Czerwone Pogranicze: energia ucieleśniona marsjańskiej architektury…65
doi:10.5277/arc170405 
Piotr Węgrzynowicz
Wyścig desperatów. Optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie…79
doi:10.5277/arc170406
Prezentacje
Tomasz Broma
Gra przestrzenna w kształtowaniu struktury mieszkaniowej…89
doi:10.5277/arc170407
Michał Bala
Wirtualne społeczeństwo a miejsca pracy: Blok 477, Sieć Wiedzy: Inkubator, NY…99
doi:10.5277/arc170408
Elżbieta Komendacka, Paweł Kirschke
Bank Medycznych Konopi na wyspie Tamka we Wrocławiu…107
doi:10.5277/arc170409
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF