powrót
1(53)/2018
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Jacek Kościuk, Judyta Cichocka
Zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach nad wczesnośredniowieczną urbanistyką na przykładzie Placu Targowego w Abû Mînâ (Egipt)…3
doi:10.5277/arc180101
streszczenie (abstract) - plik HTML


Jarosław Jarzewicz
Maswerk chóru katedry – awangardowa forma w architekturze XIII-wiecznego Wrocławia…21
doi:10.5277/arc180102

Andrzej Legendziewicz, Karol Błaszczyk
Badania architektury kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie…39
doi:10.5277/arc180103
streszczenie (abstract) - plik HTML


Bogna Ludwig
Relief perspektywiczny w technice projektowej elewacji nowożytnych. Czas renesansu…61
doi:10.5277/arc180104

Marta Rusnak, Wojciech Fikus, Joanna Szewczyk
Jak obserwatorzy postrzegają głębię we wnętrzu gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej proporcji? Sondaż okulograficzny…77
doi:10.5277/arc180105 
Anna Myślińska
Grzebowiska dla zwierząt w Polsce…89
doi:10.5277/arc180106
Łukasz Simiczyjew
Pragmatyczne spojrzenie na Strzechę Akademicką jako archetypowe karkonoskie schronisko wysokogórskie…99
doi:10.5277/arc180107
Nasi Mistrzowie
Barbara Widera, Jacek Kościuk, Rafał Czerner
Docent Jadwiga Sławińska – Honorowa Profesor Politechniki Wrocławskiej…111
doi:10.5277/arc180108
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF