powrót
1(53)/2018
doi:10.5277/arc180101

Jacek Kościuk, Judyta Cichocka
Zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach nad wczesnośredniowieczną urbanistyką na przykładzie Placu Targowego w Abû Mînâ (Egipt)

    Artykuł proponuje zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach organicznego rozwoju wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ (Egipt). Na podstawie zrekonstruowanej liczby mieszkańców w poszczególnych zespołach zabudowy zaproponowano trzy hipotezy dotyczące ich interakcji z zespołem sklepów i warsztatów, który powstał w specyficznej lokalizacji. Wyniki analizy rzucają nowe światło na ostatnią fazę rozwoju Abû Mînâ.

Słowa kluczowe: Abû Mînâ, Egipt, wczesne średniowiecze, organiczny rozwój osadnictwa, algorytm optymalizacyjny

pełny artykuł (full article) - plik PDF