powrót
2(54)/2018
doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis (download contents) - plik PDF

Beata Juchniewicz
Sztuka patrzenia i rysowania…3
doi:10.5277/arc180201
streszczenie (abstract) - plik HTML


Beata Makowska
Szkicowanie jako zapis myśli…15
doi:10.5277/arc180202

Beata Kucharczyk-Brus, Joanna Zabawa-Krzypkowska
Rysunek odręczny w procesie kształcenia architektów wnętrz…25
doi:10.5277/arc180203
streszczenie (abstract) - plik HTML


Paweł Jaszczuk
Zmiany roli przedmiotów plastycznych i metod ich nauczania w kontekście programu kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej…33
doi:10.5277/arc180204

Joanna Pętkowska
Rysunek odręczny w kontekście przemian technologicznych…49
doi:10.5277/arc180205 
Maciej Balasiński, Leszek Maluga
Kompozycja w procesie kształcenia architekta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej…61
doi:10.5277/arc180206
Barbara Siomkajło, Dorota Łuczewska
Wstęp do modelowania przestrzeni – łączenie podstaw teorii kompozycji z pracą z tworzywem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej…71
doi:10.5277/arc180207
Hubert Bujak
Znaczenie medium w sztuce i architekturze…83
doi:10.5277/arc180208
Karolina Jaklewicz
Murale – malarskie strony architektury…95
doi:10.5277/arc180209
Wskazówki dla autorów
pełny tekst (full text) - plik PDF